دوره بازاریابی

تمام درس های بازاریابی

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

آموزش بازار یابی و فروش از مبتدی تا حرفه ای

39 درس
30 ساعت
همه سطح‌ها

این دوره توسط یکی از بهترین اساتید این حوزه اقای …